RAZLIKE MED ZAHODNO IN VEDSKO ASTROLOGIJO – JYOTISH

Predvidevam, da vam beseda astrologija ni tuja. Najbrž ste se z njo tekom življenja že srečali prek horoskopov, raznih astroloških napovedi, svetovanj v živo itd. Najbrž bi težko zanikali, da se kdaj pa kdaj ne zalotite, ko prebirate kak dnevni, mesečni ali letni horoskop. To dela precej ljudi, tudi tistih, ki trdijo da vanj ne verjamejo. 🙂

Po mojih izkušnjah skoraj ni osebe, ki na vprašanje, kaj je po horoskopu, tega ne bi znala povedati. Glede na odgovor pa si lahko hitro ustvarimo neko “približno” sliko, kakšna naj bi ta oseba bila. To je reees zelo splošna slika, če izpostavim, da ima vsak posameznik svojo individualno izhodiščno karto, ki se razlikuje od drugih izhodiščnih kart.

Slovenija se umešča v okolje, kjer prevladuje zahodna astrologija in astrologi le-to tolmačijo, ter na podlagi le-te pišejo horoskope, ki jih lahko preberemo v revijah, časopisih in ne nazadnje na spletu (upajoč, da niso plod domišljije kake gospe, ki ima čas za pitje kavice in pisanje nečesa kar je podobno horoskopu :)).

Iz tega zornega kota je horoskop napisan zeloooo na splošno, kar pomeni, da je skoraj nemogoče da se vsaj v eni navedbi v njem ne bi prepoznali, saj zajema skupek nekih dejstev. Če samo pogledamo podatek, da astrologija sestoji iz 12-ih astroloških znamenj in če na svetu po zadnjih podatkih živi približno 7,7 milijard ljudi (Svetovna populacija ta trenutek), vsakemu znamenju “pripada 1/12 populacije”. Si moraš misliti, da potemtakem horoskop za npr. znamenje Bika velja za približno 630 milijonov ljudi?

Sama se v zahodno astrologijo nisem nikoli poglabljala, sem bila pa tekom študija vedske astrologije in pri prebiranju dodatnega gradiva seznanjena z razlikami med zahodno in vedsko astrologijo. In ker je morda vedska astrologija Jyotish za vas nova, vam bom predstavila razlike med njima.

Vedska astrologija Jyotish se izvaja že več tisoč let. Najzgodnejše spise najdemo v Vedah – starodavnih duhovnih besedah Hindujcev in najstarejših knjigah, ki so obstajale že pred 5.000 do 8.000 leti, medtem ko je ustno izročilo še kakih 10.000 let starejše. Njeno indijsko ime je Jyotish, kar pomeni “znanost o svetlobi”, kar je znanost o opazovanju nebesnih teles, ki odražajo njihovo energijo in svetlobo na Zemljo, ter tako vplivajo na potek človeških dogodkov.

Zahodno astrologijo pa so načrtovali Grki in Babilonci pred 2.000-3.000 leti, v navezavi z vedami. Verjeli so, da je Sonce središče Sončnega sistema, ter da je najpomembnejše razmerje Zemlja – Sonce. Vsako leto se glede na Zahodno astrologijo na dan enakonočja prične nov cikel v znamenju Ovna. Glede na prestopna leta pa se enakonočje zamika, prav tako pri izračunih ni upoštevana nagnjenost zemeljske osi (precesija), tako torej zemljina os ne kaže vedno v isto smer. Potemtakem je zahodna astrologija precej nenatančna in se v tem razlikuje od vedske, ki kaže dejansko stanje na nebu.

Ima več imen, in sicer Djotish, Djotiš, Džotiš in Jyotish, a vse govorijo o identični stvari.

V nadaljevanju so na kratko opisane razlike med zahodno in vzhodno astrologijo.

Astronomske razlike (zodiak)

Pri izračunu rojstnih kart poznamo dva zodiaka, in sicer sideralni zodiak, ki odraža dejansko stanje na nebu in se uporablja v vedski astrologiji Jyotish ter tropski zodiak, ki ga uporablja zahodna astrologija. Dejanska razlika med njima je že 23º (stopinj), oziroma 23 sončevih dni.

V vzhodni astrologiji se za izračun karte kot izhodišče vzame ascendent, ki je tudi primarno znamenje osebe, medtem ko zahodna astrologija primarno pozornost posveti znamenju, kjer se nahaja sonce. Poleg ascendenta je v vedski astrologiji zelo pomembna Luna, saj so stari modreci dali večji poudarek človekovi percepciji (Luna), kot temu kako oseba deluje navzven (Sonce).

Gledano iz zemlje, v odnosu na zvezdno ozadje in zaradi zemljinega počasnega gibanja ter nagnjenosti zemeljske osi (precesije), sonce vsako leto na prvi pomladni dan ni na istem mestu. Zahodna astrologija, ki je nastala pred približno 2.000 leti, je za svojo osnovo vzela takratno postavitev. Slednja je sicer bila takšna, da sta se oba zodiaka (Oven po zahodni in vedski astrologiji) prekrivala in sonce je resnično bilo v začetku pomladi na začetku ozvezdja Ovna. Vendar počasi, skozi desetletja, stoletja, tisočletja…, se je zaradi precesije spremenil tudi položaj sonca. Danes je tako sonce na prvi pomladni dan pravzaprav na začetnih stopinjah Rib in ne Ovna.

Kaj je Jyotish

Jyotish ni samo astrologija. Tisti, ki proučuje Jyotish, se ne bo pohvalil da je astrolog. Osnovni pomen besede Jyotish je “svetloba”, kar pomeni da tisti, ki podaja razlago izhodiščne karte, osvetljuje pot in predvsem svetuje in usmerja osebo ki sprašuje o svoji življenjski poti in ovirah, ki so se tu pojavile. Preprosto – mikrokozmos je enak makrokozmosu.

Planeti

Planeti (grahe) so aktivni element Jyotisha, znamenja (rašiji) in hiše (bhave) pa področja, na katera planeti s svojo naravo delujejo oziroma se skozi njih izražajo. Vedski modreci so zapisali, da vse kar obstaja, lahko zapišemo z 9-imi naravnimi principi. Jyotish tako pozna 9 planetov, utelešenje njihovih energij pa smo mi. Poznamo sedem glavnih planetov (Sonce, Luna, Mars, Venera, Jupiter in Saturn) poleg tega pa se v vedski astrologiji enako kot planete obravnava tudi senčna planeta Rahu (zmajeva glava) in Ketu (zmajevo telo). Pomembno vlogo imata tudi pri tolmačenju karmične vloge. Zahodna astrologija ju ne pozna. Uran, Pluton in Neptun v vedski astrologiji uporabimo pri dodatnih poglobljenih razlagah.

Sonce, Luna in ascendent

Kot sem že omenila, zahodna astrologija za izhodišče razlage jemlje položaj Sonca glede na znamenje. Sonce se v posameznem znamenju zadrži približno mesec dni. Sonce kaže kako delujemo navzven, oziroma kakšne nas vidijo drugi. V vedski astrologiji pa naša zunanja podoba ni tako pomembna, zato se v tej astrologiji veliko bolj posveča položaju Lune, ki predstavlja naše zaznave, oziroma kako mi vidimo in prek čutil zaznavamo okolje in svet, ki nas obdaja. Luna se v posameznem znamenju zadržuje le dve uri. Znamenje, ki nas predstavlja v vedski astrologiji je ascendent, in sicer tisto znamenje, ki je bilo na vzhodu v trenutku našega rojstva.

Interpretacija

Astrologi zahodne astrologije razlagajo le eno izhodiščno karto, ki jo dobijo iz izračuna rojstnih podatkov. Jyotish poleg osnovne izhodiščne karte, gleda tudi druge karte, ki se jim reče področne karte in jih dobi iz identičnih podatkov. Te karte dajo poglobljene odgovore na vprašanja iz določenega področja, kot na primer. premoženje, otroci, partner, poklic, izobrazba, spiritualnost, itn. Dodatne karte, ki jih je kar 16 kart, se imenujejo Vargas.

Nakšatre

Dodatno interpretacijo v vedski astrologiji nam dajo ozvezdja – Nakšatre (lunine hiše). V pomenu Nakšater se skriva globlji, oziroma subtilnejši pomen posameznika, tisto kar ni izraženo navzven, je pa zelo pomembno v samem življenju posameznika. Najpomembnejša Nakšatra je tista, v kateri se v trenutku našega rojstva nahaja Luna .

Življenjska obdobja (daše)

Zahodna astrologija daš ne pozna, medtem ko so le-te v vzhodni astrologiji izredno pomembne. Daša v sanskrtskem jeziku pomeni obdobje in vsakemu izmed planetov pripada določeno obdobje, ko je njegova energija prevladujoča v življenju posameznika. Lahko si predstavljamo, da ob rojstvu vstopimo na vlak, ki ima devet vagonov (planeti). Vagoni so različno dolgi, kot so različno dolga obdobja aktivnega delovanja (npr. Sonce 6 let; Luna 10 let, Saturn 19 let, itd.). Usedemo se v določen vagon in se tako tekom življenja premikamo naprej po vagonih. Da bi se v življenju “peljali” v vseh vagonih, bi morali živeti 120 let.  

Sade Sati

Jyotiš pa nam razkrije tudi, kdaj se nam aktivira “težje” 7,5 letno obdobje, ki se mu reče Sade-sati in v dobesednem prevodu pomeni “sedem let in pol”. To je obdobje velikih sprememb in preobratov. Je čas, ko nam energija planeta Saturna pomaga počistit v življenju tisto, kar si morda sami prej nismo niti upali začeti. Je obdobje, ko je planet Saturn prehaja eno znamenje pred tistim v katerem se nahaja Luna (2,5 let), potem se pridruži Luni in je z njo kar 2,5 let, ter zadnje obdobje, ki prav tako traja 2,5 let, ko se Saturn premakne v eno znamenje naprej od natalne Lune. Glede na statistično povprečno starost, ki jo dočakamo, naj bi nas Sade Sati v življenju obiskal 3x.

Joge (povezave)

Sanskrtska beseda “joga” pomeni povezati/združiti. Joge nastanejo, ko se med seboj povezujejo planeti. Vzhodna astrologija pozna ogromno jog, več kot tisoč, za interpretacijo pa se najpogosteje uporablja nekaj sto jog, najbolj pogosto Lunine joge. Jog zahodna astrologija ne pozna. 

Upaje

Upaje so pri Jyotishu preventivne tehnike, ki nam pomagajo izraziti prednosti in se pomagajo izogniti slabim stvarem. Ena izmed zelo poznanih tehnik so tudi eterična olja.

Muhurta

Muhurta ali izbirna astrologija je ena od šestih vej Jyotisha. Njen temelj je prepoznavanje in upoštevanje naravnih ritmov. Muhurto uporabimo, kadar želimo najti primerno in ugodno obdobje za začetek določene aktivnosti, kar pomeni, da bo narava aktivnosti kar najbolje usklajena z naravnim ritmom. Poslužujemo se jo pri izračunu ugodnih obdobij za npr. poroke, nakupa nepremičnin, začetka poslovanja, spočetja, investicij, potovanj, itd.

Namkaran
Imena, kakršna koli in za kogar koli, imajo tako kot vsaka stvar v naravi svojo vibracijo. V določenih predelih sveta, izbiri imena še vedno posvečajo veliko pozornosti. Stare civilizacije so verjele, da je naše izbrano ime precej poglaviten kamenček v mozaiku naše usode življenja in da je izbira samega imena in posledične vibracije za osebo zelo pomembna.
 
Starodavne vede, na katerih temelji Jyotish, so proučevale tako imenovano umetnost imenovanja. Proučevanje se imenuje Kechari Vidya in nam pove, kakšen je pomen imena posameznika ter katera področja v življenju mu odpira. Izračuna se ga na podlagi osnovne astrološke karte. Posamezno ime ne nosi pečata “slabo ali dobro”, saj je od vsakega posameznika odvisno, kako bo nanj delovalo. Torej eni osebi lahko ime prinaša srečo, obilje, zaslužek, medtem ko drugi lahko isto ime prinaša ovire, težave, sovražnike, bolezni, itd.
 
Orodje, ki nam je bilo dano v uporabo, nam omogoči pravilno izračunanje individualnega imena osebe, saj le tako lahko podpira in krepi tisto kar je v nas najboljše in za nas najvišje dobro. Namkaran je ena izmed vibracijsko najmočnejših preventivnih tehnik, ki nam jih Jyotish ponuja.

 

* * * IN ŠE VELIKO VEČ * * * 

Torej z vedsko astrologijo razlagalci ali Jyotishi prevzamemo vlogo svetovalca in ne napovedovalca prihodnosti. Tu smo da pomagamo uvideti, ozavestiti, sprejeti in opustiti, da se lažje zadiha in odloči kako iti naprej po poti življenja. Tu smo, da širimo svetlobo. Še vedno pa je ne glede na vse, vaša svobodna volja, ki bo dala zadnji pečat.

Zapisala: Mateja Drašler (Vrhnika / Ljubljana)

VABLJENI K NOVIM VPISOM V ŠOLO & TEČAJE TAROTA TER JYOTISH TEČAJE
ORAKELJ TAROT

šola >>>  &  tečaji >>>
VEDSKA ASTROLOGIJA

tečaji >>>