PROGRAM

Program se bo izvajal v treh modulih, oziroma eno leto – od oktobra 2020 do junija 2021.

Vsak modul vsebuje 5 predavanj + dodatno za ponovitev znanja (vaje). Na koncu izobraževanja sledi izpit in prejem certifikata o opravljeni I. stopnji.

Predavanja bodo potekala:

  • 2x na mesec: 
  • 1 x na mesec v petek zvečer, med  18:00 in 21:00, prek video konference (Skype) in
  • 1 x na mesec v petek zvečer, med 17:00 in 21:00 v živo (Ljubljana);
  • ob sredah prejmete gradivo;
  • cena / modul = 380€ (1.140€ / leto);
  • v primeru plačila letnika v enkratnem znesku se vam upošteva 10% ugodnost.

Prijava je veljavna, ko je plačana akontacija v znesku 140€.

*možnost plačila na obroke.